ฝากถอนเงินประจำวัน

ฝากถอนเงินประจำวัน

โรงเรียนธนาคารเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. เพื่อให้บริการฝาก-ถอนเงินแก่นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคาร (ครูและนักเรียน) เป็นผู้ดำเนินงาน

ใส่ความเห็น