ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะครู นักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีไทย “ลงแขกเกี่ยวข้าว…ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ณ แปลงนาสาธิต บ้านโนนเค็ง อ.เมือง ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ใส่ความเห็น