ดูแลสัตว์เลี้ยง

ดูแลสัตว์เลี้ยง

เพื่อเป็นการฝึกทักษะชีวิต นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการดูแลสัตว์เลี้ยงของโรงเรียนในส่วนต่างๆ อาทิ ไก่ หมู หมูป่า วัว

ใส่ความเห็น