การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 การแข่งขันกรีฑา ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2563 ณ สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น