โรงเรียนรับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ใส่ความเห็น