การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563” ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ณ โรงยิมเนเซี่ยมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ใส่ความเห็น