การแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสะเกษ จำกัด ได้รับรางวัลชมเชย

นางสาวนิศารัตน์ สาธุการ ม.6/2
นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูที่ปรึกษา

ใส่ความเห็น