ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ เทคโลโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และMSP ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น