นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างศูนย์กีฬาในร่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ใส่ความเห็น