ขอแสดงความยินดีกับนายสุภรณ์ พรหมคุณ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ และนายสรวิชญ์ สว่างภพ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น