โรงเรียนจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในงานมีการประกวดนางนพมาศ การแสดงดนตรี ขายสินค้าโดยฝีมือของนักเรียน ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ผลการประกวดนางนพมาศ

1. ชนะเลิศ เด็กหญิงปิยธิดา ดิษฐประสพ ชั้น ม.3
2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กหญิงกาญจลักษณ์ ทองอินทร์ ชั้น ม.2
3. รองชนะเลิศอันดับสอง เด็กหญิงนีรชา โคตระ ชั้น ม.1
4. รองชนะเลิศอันดับสาม (รางวัลขวัญใจสว.ศก.) นางสาวกุรากรณ์ แก้วเชียงทอง ชั้น ม.4
5. รองชนะเลิศอันดับสี่ เด็กชายพีรติ ศิริพุ่มทา ชั้น ม.3

ใส่ความเห็น