โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ (SMTE) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน ร ณ โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา

ใส่ความเห็น