นักเรียนทุกคนร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีเกียรติยศ ประจำปี 2563 โดยมีการซ้อมเสมือนจริงทุกส่วนงาน

พิธีเกียรติยศ เป็นพิธีประดับหมวกและมอบเข็ม สว. แก่นักเรียนใหม่ในปีการศึกษานั้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้ประดับหมวกแก่นักเรียนใหม่ทุกคน

นักเรียนใหม่จะฝึกซ้อมพิธีเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้พิธีเกียรติยศเป็นไปอย่างสมเกียรติ โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ จะจัดพิธีเกียรติยศ วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง

ใส่ความเห็น