กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 “สัปดาห์วันวิทย์ พิชิตโควิด 19” ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ใส่ความเห็น