วันนี้ลูกๆ สว.ศก. และคุณครูทุกท่าน ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนของเรา-บ้านของเรา ตาร่วมกัน เพื่อให้บ้านของเราน่าอยู่ โรงเรียนน่าอยู่ยิ่งขึ้น // วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
——————–
ถ่ายภาพ : ครูฎายิน ลีลา

ใส่ความเห็น