โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา คืนสู่เหย้า 22 ปี สว.ศก.” โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สว.ศก. ทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น