รวมใจพสกนิกรชาวไทย ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 2 เมษายน 2564 ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ใส่ความเห็น