ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันยมัย สุพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ห้องเรียนพิเศษ (SMTE) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง วิชาภาษาไทย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายวิชาสังคมศึกษาฯ ในการแข่งขันวัดความสามารถด้านภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น