ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และพี่น้องนักเรียน สว.ศก. ร่วมให้กำลังใจ นางสาวนันทิกานต์ สมรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ใส่ความเห็น