งานแนะแนวจากศิษย์เก่า หลานย่า สว.ศก. ณ ห้อง Math วันที่ 28 ธันวาคม 2563

  • นนส.ชัยวัฒน์ สอดศรี รุ่น 15
  • นักเรียนเดินเรือพานิชกฤษดา หยั่งบุญ รุ่น 15
  • นางสาววลัยภรณ์ นนท์นาท นักศึกษาพยาบาล รุ่น 14
  • นางสาวพฤกษา ย่านวารี เรียนวิทยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่น 15
  • นายรัตนตรัย ศรีวิชัย ครูเคมี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่น 15

ใส่ความเห็น