โรงเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน “Merry Christmas Day SW.SK.2020” เพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานแก่ลูกๆ สว.ศก. ทุกคน โดยรับของขวัญจาก ผอ. รองฯ ผอ. และคุณครูทุกท่าน เพื่อจับสลากแจกลูกๆ ทุกคน ณ หอประชุมโรงอาหาร

ใส่ความเห็น