การแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2563

ใส่ความเห็น