โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จากคณะกรรมการนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์ (มยพ.) โ ณ ห้องดอยตุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ วันที่ 24 กันยายน 2563

ใส่ความเห็น