กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “สานสายใยน้อง-พี่ SMTE/MSP สว.ศก.”เพื่อแสดงความยินดี และสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนชั้นม.3และม.6ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงเรียนเฉลิมเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น