Loading

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสนามสอบโอเน็ตของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบทั้งสิ้น 57 คน ณ ห้อมคอมพิวเตอร์ 1,2 และ 3 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

ใส่ความเห็น