Loading

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ smte เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 12 ณ รร.บุรีรัมย์พิทยาคม ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567

ใส่ความเห็น