Loading

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก หมู่บ้านราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี

อัลบั้มภาพ : https://photos.app.goo.gl/f8TCbDznBfCUk5n57

ใส่ความเห็น