Loading

โรงเรียนนำคณะครูและนักเรียนในโครงการ SMTE เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ.2566

https://photos.app.goo.gl/67K19V4zLm6Qc2cC7

ใส่ความเห็น