Loading

“พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

https://photos.app.goo.gl/HABdPw8gz9fNLxTv5

ใส่ความเห็น