Loading

“พิธีเกียรติยศ” เป็นพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ พิธีวันเกียรติยศจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ครูกับนักเรียน และรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่งจะมีการประดับหมวกโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และมอบเข็ม สว. โดยผู้มีเกียรติจำนวน 5 ท่าน ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน ทำให้นักเรียนใหม่นั้นเป็นหลานสมเด็จย่าอย่างเต็มภาคภูมิ โดยในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดที่ไม่ตรงกันแล้วแต่โอกาสสำคัญของแต่ละโรงเรียน ในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดพิธีเกียรติยศขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/KTC7qftdyqymAZhH7

ใส่ความเห็น