Loading

เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารหอพักนักเรียน (๒๔๐ คน/หลัง) และโรงอาหารแบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ใส่ความเห็น