Loading

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารหอพักนักเรียน (๒๔๐ คน/หลัง) และโรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ใส่ความเห็น