โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธสมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

 • รอบ 1 ม.1 (EP) และ ม.4 (SMTE) รับสมัครวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
 • รอบ 1 ห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4 และ ม.4 (MEP) รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565
 • รอบเพิ่มเติม รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
 • สมัครออนไลน์ สแกน QR-CODE ในภาพประกาศ
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายวิชาการ
  • 081-0746355
  • 061-1127676
  • 063-1492651
 • สมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • https://forms.gle/cFwyFp5Z9yggD7Jc9 รอบเพิ่มเติม รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
 • สมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • https://forms.gle/vR5n4r4w6UqJQhSDA รอบเพิ่มเติม รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

📌บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qGVq6tykXALGvAMbRyIVt8bMnDpKHR9_zhtPv8DHTUQ/edit?usp=sharing
📌แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แบบออนไลน์)
https://docs.google.com/document/d/1GWp4JXod0jJjTBq3FQmJpKBUhWn7_hAXI93m-XP4zaE/edit?usp=sharing

* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ *
ครูรุธีร์ แอพเพียซ แซม
0810746355

ใส่ความเห็น