พิธีเชิญเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565
ถ่ายภาพ:
นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล
นางจามจุรี นวลตา
นายบุญชัย บุญชิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ใส่ความเห็น