Loading

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นำทีมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE Idol รุ่นที่ 11 ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเข้ารับโอวาทและกำลังใจ ในการเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE Idol ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวนันทิกานต์ สมรัตน์ ม.5/3 เป็นตัวแทนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ใส่ความเห็น