Loading

นางสาวนันทิกานต์ สมรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น