Loading

นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรนักเรียนยูโดหลานย่า สว.ศก.ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 และการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ครูผู้ฝึกสอน นายศักดิ์ชัย อุไร

ใส่ความเห็น