Loading

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬายูโดยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดนครปฐม ดังนี้

  • อายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม เด็กชายจิรภัทร คำเสียง ได้รับเหรียญทองแดง
  • ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม เด็กหญิงนิสา ศิริสุข ได้รับเหรียญทองแดง
  • อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม นายสุทัศน์ ถนอมใจ ได้รับเหรียญทองแดง
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัม นายหาญชัย สมภาวะ ได้รับเหรียญทองแดง
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม นายรวิสุต ทองละมุล ได้รับเหรียญทองแดง
  • ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม นางสาวนันท์นภัส ศรีสุข ได้รับเหรียญทองแดง
  • ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 9 คน ได้ 6 เหรียญทองแดง

ใส่ความเห็น