โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และนักเรียนชึ้น ม.5/1 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการสนับสนุน จากท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ และคณะฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทุกท่าน นักเรียนทุกคน ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาและเงินสมทบอาหารกลางวัน และได้เรียนรู้ตามฐานการเรียนทางโรงเรียนและชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสุชาติ เทสันตะ และคณะกรรมการสถานศึกษา เด็กๆ น่ารัก เราได้เรียนรู้การเป็นผู้รับและผู้ให้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ค่ายนี้จบลงด้วย ความรู้ ความสุข และประทับใจ // ครูชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์
——————————–
ถ่ายภาพ
นายพีระวัฒน์ ธรรมวัฒน์ ม.5/1
นายธนภัทร ภิรมย์ ม.5/1

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/pg/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet/photos/?tab=album&album_id=1586249771465597

ใส่ความเห็น