การฝึกภาคสนาม นศท.ญ.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วนอุทยานเขาพนมสวาย จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561

—————————-

ขอบคุณภาพจาก ครูจามจุรี ซำบุญมี

ใส่ความเห็น