โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ โดยนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ได้ผลสอบ O-NET คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด วิชาที่ได้คะแนนมากกว่า 70 คะแนน จำนวน 19 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน วันที่ 5 เม.ย.61

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet/photos/pcb.1643847299039177/1643846915705882/?type=3&theater

ใส่ความเห็น