โรงเรียนจัดค่ายปรับบุคลิคภาพ ปีการศึกษา 2561  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ทุกคน ทั้งระเบียบวินัย วิธีปฏิบัติ การอยู่หอพัก และอื่นๆ  ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561

ใส่ความเห็น