ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1705038552920051.1073742453.110518225705433&type=3

—————————————

ถ่ายภาพ

 1. ครูฎายิน ลีลา
 2. นางสาวณัฐริกา โคตรอาษา ม.6/1
 3. นายธนภัทร ภิรมย์ ม.6/1
 4. นายสมรักษ์ วรรณวงษ์ ม.6/1
 5. นายศตคุณ สืบสา ม.6/1
 6. นายพีระวัฒน์ ธรรมวัฒน์ ม.6/1
 7. นายอธิพัชร์ พิริยะพรทวีเดช ม.5/4
 8. นายสิทธิพร จันทพันธ์ ม.5/4
 9. นายสิทธิพล ศรีดาเรียน ม.4/4
 10. นางสาวมนัสนันท์ วงษ์ทา ม.4/4
 11. นางสาวศิริมณี ไชยโพธิ์ ม.4/4
 12. นายปัณณธร สนธิเดชกุล ม.4/1
 13. นางสาวใบเตย เสถียรกุลวงศ์ ม.5/3
 14. นางสาวณัฐริกา ชนะมี ม.4/4

ใส่ความเห็น