นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยยอดเยี่ยม และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม และนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่นด้านกีฬา ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากโรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ใส่ความเห็น