นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษที่วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดศรีสะเกษ 14 ธ.ค. 2561

ใส่ความเห็น