การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักกีฬาในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
———————————————–
ถ่ายภาพ
นายธนภัทร ภิรมย์ ม.6/1
นายสมรักษ์ วรรณวงษ์ ม.6/1
นายศตคุณ สืบสา ม.6/1
นายพีระพัฒน์ ธรรมวัฒน์ ม.6/1
นางสาวใบเตย เสถียรกุลวงศ์ ม.5/3
นายสิทธิพร จันทพันธ์ ม.5/4
นายพีรวัส อุตะมะ ม.5/1
นายปัณณธร สนธิเดชกุล ม.4/1

ใส่ความเห็น