“พิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562”
ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีวันเกียรติยศ พิธีประดับหมวก มอบเข็มสว. และป้ายชื่อนักเรียนใหม่ และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้เป็นอย่างยิ่ง

********************************************

ถ่ายภาพ

นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล 
นางจามจุรี นวลตา 
นายสุรศักดิ์ บุญมางาม 
นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ 
นายสิทธิพร จันทพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายพีระวัส อุตมะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นางสาวมนัสสนันท์ วงษ์ทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นายนราธิวัฒน์ เจริญชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ใส่ความเห็น