ฝ่ายกิจการหอพัก จัดกิจกรรมทำบุญหอพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ณ หอพักนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
ชมภาพทั้งหมด : https://photos.app.goo.gl/GUG8GFujPjDKg9ET9

***********************************
ถ่ายภาพ
1. นายสิทธิพร จันทพันธ์ ม.6/1
2. นายพีรวัส อุตมะ ม.6/1

ใส่ความเห็น