ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ 
.
“สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “แม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวาระครบ 24 ปีแห่งการสวรรคต วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีบุคลสำคัญของโรงเรียน บุคลากร นักเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
.
ชมภาพทั้งหมด : https://photos.app.goo.gl/PmGxXXjUih2gWF2M9

*****************************
ถ่ายภาพ
ครูชญานิษฐ์ เขตสกุล
ครูฎายิน ลีลา
ครูธนศักดิ์ ตยะพักย์
นายสิทธิพร จันทพันธ์ ม.6/1
นายพีรวัส อุตมะ ม.6/1

ใส่ความเห็น