โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวงโรงเรียนเฉลิมพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

**********************************************

ภาพถ่าย

นายพีระวัส อุตมะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายสิทธิพร จันทพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ใส่ความเห็น